Å ta ansvar for miljøet inngår i ŠKODA AUTOs selskapsstrategi. For oss er det viktig å ta vår del av ansvaret for miljøet og de kommende generasjonene i et stadig mer globalisert samfunn. ŠKODA har derfor satt seg som mål å tilby biler som ikke bare er sikre, praktiske og komfortable, men også miljøvennlige. Gjennom hele utviklingsprosessen er målet å holde drivstofforbruket og utslippene på et minimum. Det oppnår vi ved å ta i bruk det siste nye innen teknologi.

Konsernets miljøerklæring

Vi ønsker å redusere miljøpåvirkningen til produktene og mobilitetsløsningene våre mest mulig gjennom hele livssyklusen deres, fra utvinning av råmaterialer til kassering. Dette gjør vi for å bevare økosystemene og være med og påvirke samfunnet i positiv retning. Å overholde lovgivning, standarder og frivillige forpliktelser knyttet til miljø er en grunnleggende forutsetning for alt vi foretar oss. Vi har fire prioriterte handlingsområder:

Klimaendringer

Vi støtter opp om Parisavtalen. Vi skal bli et karbonnøytralt selskap innen 2050. Innen 2025 skal vi ha redusert de samlede klimagassutslippene gjennom livssyklusen til personbiler og lette nyttekjøretøy med 30 % i forhold til 2015. Vi bidrar aktivt til omstillingen til fordel for fornybare energikilder i alle deler av livssyklusen.

Ressurser

Vi vil utnytte ressursene mest mulig effektivt og fremme sirkulær økonomi på områder som materialer, energi, vann og bruk av landområder. Innen 2025 skal vi ha kuttet de eksterne miljøeffektene knyttet til produksjon (CO2, energi, vann, avfall og flyktige organiske forbindelser) med 45 % sammenlignet med 2010.

Luftkvalitet

Vi vil fremme elektrisk mobilitet for å bedre luftkvaliteten lokalt. Innen 2025 skal andelen batteridrevne elbiler i modellporteføljen vår utgjøre 20 til 25 %. Andelen elbiler i konsernets portefølje skal være minst 40 % innen 2030.

Miljøsamsvar

Vi vil bli en rollemodell for moderne, åpne og suksessrike virksomheter. Det vil vi oppnå ved å bruke effektive styringssystemer som omfatter overvåking av miljøeffektene av mobilitetsløsningene våre gjennom hele livssyklusen.

Grønn fremtid

FabrikkeneBileneForhandlerne
I fjor resirkulerte vi 42 % av det totale vannforbruket vårt på 1,55 millioner kubikkmeter.
Vi gjør stadig bilene våre mer miljøvennlige.
Også i det nye konseptet for forhandlere og verksteder har vi lagt stor vekt på miljø.

Bærekraftig utvikling og miljøvern er to av nøkkelelementene i ŠKODAs selskapsstrategi.

Samfunnsansvar er en integrert del av ŠKODA AUTOs virksomhet.

Målet vårt er at styringen av selskapet skal være pålitelig, kompetent og åpen.

UTVIDET PRODUSENTANSVAR

Vi er opptatt av den påvirkningen en bil har på miljøet gjennom hele sin livssyklus.

MER OM UTVIDET PRODUSENTANSVAR

Siste nytt

Read the newsletters that are attachments to the ŠKODA Mobil company magazine and learn more.