Elbilers oppgitte rekkevidde (basert på fellesstandard WLTP-testing) er ment som en veiledning. Under reelle forhold vil den elektriske rekkevidden variere både positivt og negativt basert på flere ulike faktorer som f.eks. vær og vind, kjørestil m.m.

Tre viktige faktorer som påvirker rekkevidden

Det er flere faktorer som påvirker rekkevidden. Blant annet kjørestil, trafikkforhold, ytre påvirkninger som temperatur og vær, kjøretøyets tilstand, montert utstyr, vekten av last og bruk av systemer som aircondition og oppvarming.


Her fokuserer vi på tre av de største påvirkningene, nemlig klimakontroll, utetemperatur og type kjøring. I tillegg vil god planlegging og tilpasset kjørestil ha stor innvirkning på rekkevidden.

Hvordan påvirker klimaanlegget rekkevidden?

De fleste systemer i en bil krever strøm fra batteriet. Ettersom klimaanlegget bruker mest energi lønner det seg å begrense overdreven oppvarming eller nedkjøling. Jo høyere innstillinger, jo mer batterienergi forbrukes - som igjen påvirker rekkevidden.

Hvordan påvirker ulike typer kjøring rekkevidden?

På samme måte som med diesel eller bensinbil, vil type kjøring - for eksempel motorvei eller bykjøring, påvirke energiforbruket og dermed rekkevidden. I motsetning til en bensin eller dieselbil, som typisk er mest effektiv i jevn hastighet med sjeldnere akselerasjon - for eksempel på motorveier, er en elbil minst effektiv i høye hastigheter som oppnås på denne typen veier. Dette er fordi den aerodynamiske motstanden blir mye større ved høy hastighet, som igjen betyr at det kreves mer energi. Dette, sammen med færre muligheter for gjennvinning av bremseenergi, vil også ha en betydelig effekt på rekkevidden.


På motsatt vis vil bykjøring med lavere hastigheter og flere muligheter til å gjenvinne energi via bremsing og rulling, bidra til å øke rekkevidden. Men hvis du kjører flere korte byturer uten forhåndsoppvarming eller kjøling – kan det totale resultatet faktisk bli mindre rekkevidde enn om du hadde kjørt jevn fart en lengre strekning.


Når den elektriske motoren er inaktiv mens bilen den står stille i kø eller parkert, er det svært lite strømtap. Men utetemperatur og bruk av klimaanlegg påvirker rekkevidden din selv når bilen står stille.

Hvordan påvirker utetemperaturen rekkevidden?

Den kjemiske sammensetningen i batteriet til Škoda Enyaq gjør at det er på sitt mest effektive når utetemperaturen er rundt 20°C. Dette er fordi selve batteriet fungerer best når det har en temperatur mellom 20°C og 30°C. Lavere eller høyere utetemperaturer krever mer energi som igjen påvirker rekkevidden.


I tillegg bruker man gjerne kupé-oppvarming og setevarme i kaldt vær (og aircondition når det er varmt). I motsetning til biler med forbrenningsmotor som bruker varmeenergi fra motoren for å varme bilen, kommer all energien til oppvarming av elbilen fra batteriet. Du vil derfor merke at elbilen din gir deg kortere rekkevidde i vintermånedene.

Bilen må bli kjent med deg

Når du for første gang setter deg i din nye elektriske Škoda, er det normalt å legge merke til en rekkevidde som er forskjellig fra hva du forventer, selv på full ladning. Dette er fordi bilen må "lære" kjørevanene dine før den kan beregne en mer nøyaktig rekkevidde.

Hvordan regner Enyaq ut rekkevidden?

Škoda Enyaq bruker et intuitivt system for å beregne rekkevidden din. Det tar hensyn til energiforbruket fra tidligere reiser, om bilen har stått stille i lange perioder, og de andre faktorene nevnt ovenfor som påvirker rekkevidden.


Fordi den nye bilen ikke vil ha kjørt mange mil, og heller ikke har mye data om den nye eierens kjørestil, anbefaler vi derfor at du kjører den i minst 500 kilometer på dine vanlige ruter så bilen kan gi deg et mer realistisk estimat.

Hvordan kan jeg beregne rekkevidden på nytt?

Bilen vil alltid beregne rekkevidden basert på tidligere kjøredata. Vi anbefaler å kjøre minst 500 kilometer normal kjøring så bilens system kan samle tilstrekkelige data for et mer nøyaktig estimat. Omberegningen kan bare gjøres automatisk av bilsystemet ditt.

Maksimer rekkevidden

Avhengig av ulike faktorer, finnes det ting du kan gjøre selv for å forbedre rekkevidden. Her har du noen tips.

Velg et høyere regenereringsnivå

En elektrisk Škoda kan lagre energien som genereres ved bremsing. Med et høyere regenereringsnivå øker bremsekraften under kjøring i nedoverbakker eller når du slipper gasspedalen. 


Regenereringsnivået kan velges enten automatisk eller manuelt. I automatisk modus bestemmer bilen selv når og hvordan den skal regenerere ved å analysere kjøresituasjonen. I manuell modus kan du velge mellom tre restitusjonsnivåer via vippebrytere (paddles) på baksiden av rattet. Å velge et høyere nivå vil øke regenererings-intensitiviteten, høste mer energi og dermed maksimere rekkevidden.

Velg Eco-modus

Škoda Enyaq har et eget ekstra økonomisk kjøremodus-valg som bidrar til å maksimere rekkevidden. Ved å velge "Eco-modus" i bilens meny begrenses motoreffekten, toppfarten reduseres til maks 130 km/t og klimaanlegget kobler om til økonomimodus. Alt for å optimalisere rekkevidden.

Begrens bruken av klimaanlegget

Oppvarming og nedkjøling bruker en del strøm. Ved å begrense bruken eller slå det av kan du forbedre rekkevidden betraktelig. Tips: oppvarmede seter og oppvarmet ratt bruker mindre energi enn klimaanlegget. På kalde dager kan det derfor være lurt å bruke nettopp disse for å holde deg komfortabel.

Vil du vite mer om Škoda Enyaq?

Škodas store elektrisk familie-SUV har en rekkevidde på inntil 556 km, bagasjerom på 585 liter og mulighet for 4x4 firehjulstrekk.