Hva er privatleasing?

Privatleasing betyr i praksis at du langtidsleier en bil uten å binde opp egenkapital. På denne måten unngår du bekymringer for bilens restverdi (markedsverdi) når leasingperioden er over.


Hva er fordelene med privatleasing?

  • Du kjører en ny bil som har Mobilitetsgaranti (hjelp ved driftsstans) i hele perioden
  • Du leaser bilen, og binder derfor ikke opp egenkapital i et lån
  • Månedskostnadene er forutsigbare • Vi tar bruktbilrisikoen, du slipper å bekymre deg for hva bilen er verdt
  • Du returnerer bilen til forhandler etter endt leasingperiode, og slipper da å selge bilen selv


Hvordan beregnes månedsleien?

Månedsleien settes ut i fra ulike elementer, hvor du påvirker beløpets størrelse, ut i fra hvor stor del av totalt nedbetalingsbeløp du betaler inn som startleie.

  • Startleie: Normalt er denne minimum 12,5 prosent av bilens verdi, inkl mva, og betales inn ved oppstarten av leieperioden. Startleien er et forskuddsbetalt engangsbeløp som inngår som en del av din totale betaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie.
  • Månedsleie. Fast sum som beregnes ut fra hvor lenge du vil leie, antatt kjørelengde og bilens restverdi ved avtalens slutt
  • Årsavgift, hel eller halv betales ved oppstarten av leasingperioden

Utgifter som drivstoff, forsikring, service og vedlikehold, etableringsgebyr og årsavgift dekkes av leietaker. Månedsleien kan variere avhengig av hvor i landet bilen tas ut.

Ta vare på leasingbilen din

Skader og slitasje forringer bilens andrehåndsverdi. Du sparer derfor penger på å behandle bilen på en normal og pen måte. Det er viktig å sette seg inn i avtalevilkårene og spesielt hva som er skrevet om normal slitasje og totalt kjørte kilometer.

Vi anbefaler at du vasker (minimum månedlig) og polerer bilen jevnlig. Utfør service på bilen i henhold til bilens vedlikeholdsprogram. Det sikrer at mobilitetsgarantien opprettholdes.

Skulle du være uheldig å få skader på bilen din, så husk at din forhandler kan hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.


Innlevering av leasingbil

Enhver bil påføres slitasje ved bruk. Ved innlevering av en leasingbil vil forhandler ta en takst på bilen. Ved unormal slitasje vil du bli fakturert for disse kostnadene av forhandler. Til hjelp for forbrukere har bilbransjen i Norge satt en felles standard for hva som regnes som unormal slitasje, og vi anbefaler at du ved innlevering går over bilen sammen med forhandler for å sjekke om slik slitasje forekommer. I tilfelle uenighet om unormal slitasje anbefaler vi at du kontakter en nøytral tredjepart (eks. NAF) som også går over bilen.


Unormal slitasje på leasingbil

Enten du skal selge bilen eller levere den tilbake til forhandler etter endt leasingperiode, må bilen takseres. Beløpet på skader og bruksslitasje kalles verdiforringelse hvis du skal selge bilen, mens for Privatleasing-/Leasingkunder kalles dette unormal slitasje, eller påkost.

Har du vært forsiktig med bilen din vil ikke disse kostnadene være store, eller kanskje ikke tilstedeværende i det hele tatt. Da belastes du ikke for noen ekstra kostnader ved tilbakelevering av bilen.

Er det derimot fremkommet kostnader som defineres som unormal slitasje, faktureres du dette beløpet som en sluttfaktura. Skulle du være uenig med de vurderinger gjort av din bilforhandler anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann (eks NAF) vurdere saken, og at takst etter fremstilling for nøytral tredjepart gjøres gjeldende.

Ofte stilte leasingspørsmål

Hvorfor må jeg betale for unormal slitasje når bilen tilbakeleveres?

Unormal slitasje på en leasingbil må helt riktig betales ved innlevering. Eier du bilen vil du få denne kostnaden som tapt salgsinntekt. Dvs. du slipper å betale til forhandler, da det er penger du ikke mottar fra kjøper fordi salgssummen må settes lavere enn om bilen kun hadde hatt normal slitasje.

Er det jeg eller leasingselskapet som sørger for bombrikke i bilen?

Det er du som bruker som må anskaffe bombrikke, og vi anbefaler deg å ordne dette så fort du har hentet bilen. Har du ikke bombrikke, er det vi som viderefakturerer deg for dine passeringer, og tar et administrasjonsgebyr for dette.

Hva er startleie (forskudd) og er det penger jeg får igjen?

Startleien er et forskuddsbetalt engangsbeløp som inngår som en del av din totale betaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie. Ergo, dette er ikke penger du får igjen.

Kan kjørelengden justeres underveis?

Kjørelengden er fleksibel, men gå igjennom ditt behov og kjøremønster og sett så riktig kjørelengde som mulig fra starten av. Ser du underveis i avtaleperioden at kjøremønsteret endrer seg, anbefaler vi at du justerer kjørelengden for på den måten å unngå å betale for overkjørte kilometer ved innlevering. Ta en sjekk årlig for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.

Hva er overkjørte kilometer?

Ved inngåelse av en leasingavtale avtaler du sammen med selger en gitt kjørelengde for leasingperioden basert på ditt behov og kjøremønster. Kjører du lenger enn den avtalte kjørelengden kalles disse kilometerne overkjørte kilometer.

Hva er billigst av lån og leasing?

Hva som er billigst av lån og leasing avhenger av mange parametre, blant annet hvor lenge du skal ha bilen, bruksmønster, hvordan du behandler den, markedsverdien på bilen ved salg og servicekostnader (henger sammen med hvor lenge du har bilen og hvordan den behandles). Derfor er det vanskelig å si hva som vil lønne seg for deg.

Leasing er forutsigbart da dette baserer seg på en antatt kjørelengde, service og periode, samt en fremtidig salgsverdi. Kjøper du derimot bilen er det markedsprisen den dagen du selger bilen som til slutt bestemmer hva ditt totale bilhold har kostet.

Derfor anbefaler vi å rådføre deg med en selger hvis du er usikker. Da kan dere sammen gå igjennom ditt bilbehov for å finne det riktige finansieringsvalget for deg.

Etter endt leasingperiode, eier jeg bilen eller skal den leveres tilbake? Leasing er en leieavtale, ikke et kjøp. Det betyr at bilen skal leveres tilbake etter avtaleperioden er over.

Neste steg

Tilbud

Se våre tilbud og kampanjer.