Garantiordninger

For nye biler reg. 1. gang etter 01.01.2011

5 års Norgesgaranti
Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer, og gjelder for biler importert av Harald A. Møller AS. For at garantien skal være gjeldende må service, vedlikehold og reparasjoner til enhver tid utføres i henhold til Škoda sine fastsatte normer. Direkte slitasjedeler og justeringsarbeider er unntatt fra garantien.


Garanti på elbiler og ladbare hybridbiler
Alle nye ladbare hybridbiler og elbiler fra Škoda leveres fra fabrikk med 8 år/ 160.000 km garanti på batteripakken. Garantien forutsetter lading i henhold til bilens instruksjonsbok og med originalt ladeutstyr.


5 års Norgesgaranti på deler og tilbehør
Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer, og gjelder for deler importert av Harald A. Møller AS. Direkte slitasjedeler er unntatt fra garantien.


3 års garanti mot lakkfeil
Alle nye Škoda garanteres i 3 år fra leveringsdato mot skader i lakken som kan føres tilbake til feil i produksjonen. Skader som er oppstått på grunn av ytre påvirkning, faller naturlig nok utenfor garantien. Vedlikehold av lakken i henhold til bilens instruksjonsbok forutsettes.


Garanti mot gjennomrustning
Alle nye Škoda-modeller har fullforsinket karosseri og det garanteres mot gjennomrustning i 12 år fra leveringsdato. Det forutsettes at vedlikehold utføres i henhold til bilens instruksjonsbok, og at eventuelle skader utbedres før disse får tid til å utvikle seg, samt at skadene ikke må være forårsaket av ytre påvirkning.


Garantihefte (.PDF)Mobilitetsgaranti

Alle nye Škoda personbiler leveres automatisk med 24-timers mobilitetsgaranti. Garantien gjelder frem til første inspeksjonsservice.