Personvern

Vår personvernpolicy

Harald A. Møller AS er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene som behandles etter at du har handlet med en forhandler eller brukt et verksted i ŠKODA sin salgsorganisasjon. Opplysningene brukes til å gjennomføre avtale med deg, samt til å informere deg om nye eller andre interessante varer og tjenester. Opplysningene er også viktige å ha dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil pga. teknisk feil. Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsforholdet eller for å ivareta kjøretøyenes sikkerhet innhentes med grunnlag i personopplysningsloven § 8 a) og f). Det er frivillig å gi fra seg andre typer opplysninger. Du har innsynsrett etter personvernloven og kan kreve retting, endring og sletting. Du kan kontakte kundeservice ved behov.

Les om cookies her


Personvernerklæring for ŠKODA

1. INNLEDNING

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker skoda.no. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

 • Opplysninger du selv oppgir til oss:
  Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.

 • Vår korrespondanse:
  Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret, vil vi lagre dette.
 • Kjøpsinformasjon:
  Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer.
 • Opplysninger om bruk av nettsidene:
  Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
 • Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
  Dersom du har kjøpt kjøretøy av oss samler vi også noe teknisk informasjon fra bilen. Gir du særskilt samtykke og oppretter konto hos fabrikanten samles det også informasjon om lokalisering av bilen. Ved service på bilen kan vi ta ut informasjon om status på enkelt slitedeler.
 • Opplysninger via partnere og annonsører:
  Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss.

Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon fra samarbeidspartnere som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 • Opplysninger fra offentlige registre:
  Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.

 • Kundeundersøkelser:
  Hvis du svarer på kundeundersøkelser fra oss og velger og ikke være anonym tar vi vare på svarene.


4. INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet på denne siden om Cookies og bruk av informasjonskapsler.

5. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?

Se skjemaet under for å lese hvordan vi bruker personopplysningene dine og hvilke formål vi ønsker å oppnå med dette:

Hvordan vi bruker personopplysninger

6. PROFILERING OG AUTOMATISERTE AVGJØRELSER

Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og forhandlere) i verdikjeden til hhv merket ŠKODA for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold.

Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. LAGRINGSTID

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

* Kjøpsinformasjon: Vi lagrer informasjon om dine kjøp i 5+2 år

* Kontaktinformasjon: Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv konto på våre nettsider og i 2 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder.

* Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter: 6 mnd.

* Vår korrespondanse: Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.

* Opplysninger om bruk av nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider (Se cookie oversikt her som viser hvor lenge informasjonen lagres)

* Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer: Vi lagrer informasjon som er samlet inn av kjøretøyet ditt i 3 måneder

* Opplysninger fra offentlige registre: Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes etter 3 måneder.

* Chat med kundesenteret. Er du kunde lagres opplysningene så lenge kundeforholdet varer. Er du ikke kunde slettes dette etter 6 måneder.

* Svar på kundetilfredshetsundersøkelser: Se info i undersøkelsen (CEM)

* Ved markedsundersøkelser der du velger og ikke være anonym: Se info i undersøkelsen.

9. DINE RETTIGHETER

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:
a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss
c) Oppdatere dine personopplysninger
d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle
e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger
g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (skoda.kundeservice@moller.no) beskjed om det eller selv forandre samtykket på «Mitt Bilhold» siden. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRING

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. KONTAKTINFORMASJON

Har du ytterligere spørsmål om ŠKODA personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på skoda.kundeservice@moller.no eller personvern@moller.no. Du finner informasjon om kundesenteret sine åpningstider her.