Škoda Mobilitetsgaranti

Alle nye Škoda personbiler leveres automatisk med 24-timers mobilitetsgaranti. Garantien gjelder frem til første inspeksjonsservice. Når denne blir utført etter fastsatte normer forlenges garantien til neste inspeksjonsservice med mobilitetsgaranti. Dette krever at fabrikkens serviceprogram følges, og at anbefalte reparasjoner blir utført.

24 timers mobilitetsgaranti trer i kraft hvis tekniske problemer gir deg en uforutsett stopp underveis. Den dekker gratis inntauing til nærmeste Škoda-verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre.

Om du skulle være så uheldig å kjøre tom for strøm, vil mobilitetsgarantien dekke assistanse til nærmeste ladestasjon innenfor en rekkevidde av 50 km.

Smådeler som viftereim etc. er inkludert. Tar det mer enn 3-4 timer å reparere bilen, kan du få gratis leiebil med fri kjørelengde i inntil 3 dager (eks. drivstoff). Er det mer hensiktsmessig å vente på bilen, dekker mobilitetsgarantien overnatting på hotell for fører og passasjer i 1 døgn.

Bileier må dekke kostnader for reparasjoner som er årsak til driftstansen. Her gjelder de samme betingelser som for en bil som kommer til verkstedet uten at det har vært en uforutsett stopp. Er bilen innenfor garantitiden, vil Škoda-forhandleren selvfølgelig vurdere om den oppståtte feilen dekkes av nybilgarantien.

24 timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste, og hjelp tilkalles ved å ringe: (+47) 915 04 444.

Dette nummeret kan også benyttes for å få hjelp, uten gyldig mobilitetsgaranti, men da blir bileier belastet kostnaden. Serviceheftet med stempel fra siste service gjelder som "sjekkhefte". Serviceheftet er derfor et verdipapir som bør oppbevares i bilen.

Selvforskyldte uhell som for eksempel drivstoffmangel eller utelåsing dekkes ikke av mobilitetsgarantien. Det samme gjelder punktering, kollisjon/utforkjøring, eller drivstoffmangel på grunn av is-/voksdannelse i drivstoffsystemet, eller driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført ved et ikke-merkeverksted.

Mobilitetsgaranti-brosjyre (.PDF)
Garantihefte (.PDF)

Ønsker du mer informasjon om mobilitetsgaranti?

Vårt kundesenter eller din nærmeste forhandler er klare til å hjelpe deg.