Kontakt Škoda kundeservice

Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med informasjon og svar på dine spørsmål. Du kan kontakte oss på både telefon, e-post eller chat. 

Telefon: 24 03 35 70
E-post: Skoda.kundeservice@moller.no

ÅPNINGSTIDER KUNDESERVICE:
Mandag – fredag: 08.00-16.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Informasjon om mangel på mikrobrikker og leveringstid

«Mikrobrikker», «microchips», eller «halvledere». Det er flere navn på den lille, men viktige, delen som av flere årsaker er blitt mangelvare i flere industrier over hele verden.

Mangelen på mikrobrikker har gjennom en periode også påvirket bilbransjen. Slik den påvirker stort sett alle bransjer som produserer elektronikk. De små brikkene er nødvendige for produksjonen av alt fra brødristere til PC-er. Bilbransjen er bare én av mange som har stort behov for mikrobrikkene, og når etterspørselen overstiger tilbudet slik vi opplever nå, fører det til produksjonsforsinkelser og mer ventetid.

Den økte ventetiden representerer den ene av de to overordnede utfordringene for bilbransjen og bilkjøpere verden over.

Det andre er uforutsigbarheten som følger av knapp og ujevn tilgang til mikrobrikkene.

Det betyr dessverre at mange av kundene våre har måttet venter lenger enn normalt på bilen de har bestilt, og dessuten at vi ikke har kunnet gi de tydelige oppdateringene vi skulle ønske i ventetiden. I tillegg ser vi at situasjonen for enkeltbiler kan endre seg på kort varsel.

Begge disse utfordringene jobber vi med å løse, og det går fremover. Biler produseres fortløpende, og man jobber aktivt med flere tilnærminger for å komme seg rundt de flaskehalsene vi møter på. Det kan gjøres endringer i utstyrsnivåer i samråd med kunder for å fremskynde produksjonen når enkeltdeler mangler, og det er rom for å produsere deler av bilen, før de ferdigstilles når alle delene er tilgjengelige.

Biler kommer til Norge og utleveres kunder fortløpende, og vi ser enden på utfordringene.

Pandemien trekkes frem som en hovedårsak til situasjonen. Den har ført til at produksjonen av mikrobrikker tidvis er blitt stengt ned hos viktige underleverandører også til bilbransjen. Dessuten har etterspørselen for eksempel etter hjemme-PC-utstyr økt voldsomt. Videre har forhold som ekstremkulde, brann på et viktig produksjonsanlegg og logistikkutfordringene som fulgte av blokkering av Suezkanalen også bidratt til den situasjonen vi står i nå. Summen av flere omstendigheter har ført til at det ikke finnes én enkeltløsning på situasjonen.

Med den enorme etterspørselen, og det etterslepet, vi opplever etter mikrobrikker, tar det fortsatt tid.

Vi beklager til alle kunder som har blitt berørt av situasjonen, og kan forsikre alle om at vi med Volkswagen AG som sterk partner i ryggen har gode forutsetninger for å kunne løse utfordringene. Samtidig er dette altså en stor og sammensatt problemstilling som ikke løses over natten. Derfor er det grunn til å tro at mangelen på mikrobrikker til en viss grad kommer til å påvirke oss gjennom hele 2022.

Vi skal hele veien etterstrebe å kunne gi kundene våre en best mulig oppfølging hele veien, og samtidig være gode rådgivere før bestilling, med mest mulig presis informasjon om når biler kan forventes produsert og utlevert.

 

Typiske spørsmål vi møter i forbindelse med mangelen på mikrobrikker

 

Hva er mikrobrikker?

En mikrobrikke, eller halvleder, er en liten elektronisk krets laget for å flytte elektrisitet og utføre operasjoner i elektroniske produkter som mobiltelefoner eller i vårt tilfelle moderne biler. Det kreves et stort antall slike mikrobrikker i ulike deler av en moderne bil.

Hvorfor tar det så lang tid å løse problemet?

Problemet er sammensatt, og det er en enorm etterspørsel etter mikrobrikker verden over. I dagens situasjon har det tatt lang tid å øke produksjonskapasiteten hos underleverandørene, og etablere nye anlegg for å øke kapasiteten. Dette jobbes det med, og Volkswagen AG har gjort flere grep som fremover kommer til å sikre mer stabile og omfattende leveranser av de nødvendige mikrobrikkene.

Hva gjør dere for å finne løsninger?

Her hjemme kan forhandlerne våre være gode rådgivere for kunder som ønsker raskest mulig levering. Det kan handle om å finne tilgjengelige lagerbiler for enkeltmodeller, eller skreddersy bestillinger på biler uten utstyr som fører til store forsinkelser. Fra fabrikkens hold er det allerede tatt store grep overfor underleverandører, noe som på sikt bidrar til at problemet kan overvinnes.

Når kan jeg forvente at dere har løst problemet?

Vi forventer at denne problemstillingen forblir aktuell gjennom 2022, og at vi først i 2023 er helt tilbake i en normalsituasjon. Samtidig kan det fortsatt være flere modeller som lenge før det kan være tilgjengelig med rask leveringstid.

Hvor lang er leveringstiden, om jeg bestiller en ny bil nå?

Det kommer helt an på valg av modell og utstyrsnivå, og den til enhver tid gjeldende informasjonen vi har fått fra fabrikkene vi jobber med. Derfor er dette et spørsmål forhandleren din kan svare mer presist på, tilpasset den enkelte modellen du vurderer. Samtidig som de også er åpne om uforutsigbarheten i situasjonen, som innebærer at det kan komme endringer også etter at bilen er bestilt.

Er det enkelte merker eller modeller som påvirkes mer enn andre?

Situasjonen påvirker hele bransjen, og alle våre merker. Samtidig kan det tidvis være enkeltmodeller tilgjengelig for raskere levering enn andre, også påvirket av etterspørsel og interne produksjonsforhold drevet av tilgjengelige deler og andre forhold.

 

Har du flere spørsmål, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med forhandleren din eller kundesenteret vårt.

Vil du kontakte din lokale forhandler?

Ved ønske om pristilbud, informasjon om bilmodeller, ekstrautstyr eller spørsmål rundt verkstedbestilling osv, kan du kontakte en av våre lokale forhandlere direkte. Finn din forhandler her

Bestille verkstedtime?

Du kan lese mer om Škoda original service og bestille verkstedtime her

Finansiering og forsikring

Telefon: 24 03 33 01

Åpningstid:
Mandag - onsdag: 08.00-17.00
Torsdag: 08.00-19.00
Fredag: 08.00-16.00

E-post: kundeservice@vwfs.no

Mobilitetsgaranti

24 timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste, og hjelp tilkalles ved å ringe 915 04444.

Airport service

Bestilling gjøres på airportservice-440@moller.no​ eller telefon 24 03 26 60.

Har du spørsmål til Europark kan du ringe 64 81 19 80.