Nødanrop

Hvis kollisjonsputestyreenheten registrerer en alvorlig ulykke, oppretter bilen automatisk forbindelse til ŠKODAs nødsentral. Systemet sender informasjon om bilens posisjon, kjøreretning, antall personer i bilen og hvor alvorlig kollisjonen er. Føreren eller en passasjer kan også trykke på en knapp for å be om hjelp, for eksempel hvis de er vitne til en ulykke. Denne funksjonen sørger for rask hjelp i nødssituasjoner. Det opprettholdes en taleforbindelse helt til hjelpemannskapene er på stedet.

Merk: Hvilke språk som er tilgjengelige, avhenger av land.

Sjekk tilgjengelighet

Om nødanropsfunksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av ŠKODA-modell og hvilket infotainmentsystem som er montert i bilen. Tjenesten er bare tilgjengelig i noen land.