NYE STUDIER: ELBILER GIR MAKSIMAL SIKKERHET

28. června 2021

Elbiler, slik som ŠKODA ENYAQ, er like sikre som biler med tradisjonelle drivlinjer. Det er konklusjonen i studier og tester utført av ulykkesgranskere og forsikringsselskap. Takket være effektive beskyttelsestiltak, er det ingen fare for elektrisk støt, heller ikke under våte forhold. Parkert, i fart, under lading – eller ved en ulykke: Brannfaren er ikke høyere i elbiler.

IKKE HØYERE BRANNFARE

Risikoen for brann i en elbil er altså ikke høyere enn i en bil med tradisjonell forbrenningsmotor, spesielt siden de heller ikke har noe brennbart drivstoff om bord. I tillegg får nå service- og redningspersonell en spesifikk opplæring for å håndtere moderne elektriske biler.


Førere av batterielektriske biler som ŠKODA ENYAQ trenger derfor ikke å bekymre seg for sikkerhetsrisikoen. Studier utført av ulykkesgranskere og forsikringsselskap viser at elbiler er akkurat like sikre som biler med forbrenningsmotor.

DERFOR ER ELBILER LIKE SIKRE

I motsetning til hva som ofte blir antatt, utgjør ikke høyvoltssystemet i en elbil noen potensiell fare for elektrisk støt – hverken ved kjøring eller under lading. Sofistikerte sikkerhetsteknologier som bryter strømkretser og utstrakt bruk av sensorer sørger for den høye sikkerheten. Alle elektriske komponenter er fullstendig beskyttet, slik at det ikke er noen støtfare, hverken ved bilvask, flom – eller ved lading i styrtregn.


Ladeprosessen blir for eksempel bare initiert etter at den automatiske systemsjekken er gjennomført, og det er konstatert en sikker forbindelse mellom bilen og ladestasjonen. Dersom en feil oppdages, stoppes elektrisiteten umiddelbart.


Dessuten har tallrike studier vist at brannfaren i elbiler er like lav som i biler med forbrenningsmotorer. Det er heller slik at elbilene har en fordel: De har jo ikke noe brennbart drivstoff om bord. Tekniske eksperter vurderer en spontan antennelse av et litium-ion-batteri, eller en eksplosjon i en elbil, til i praksis å være umulig.


KONSTRUERT FOR SIKKERHET

Fremdriftsbatteriet i ŠKODA ENYAQ er montert under gulvet. Det er en plassering som gir beskyttelse mot deformasjon. Kollisjonstester viser at moderne elbiler presterer like bra i kollisjoner som biler med forbrenningsmotor. ŠKODA ENYAQ har for eksempel blitt tildelt fem stjerner i Euro NCAP – akkurat som tallrike andre ŠKODA-modeller.


Høyvoltsystemet i bilen utgjør ikke noen økt fare ved en ulykke. Når bilens sensorer detekterer en kollisjon, blir de elektriske komponentene koplet fra batteriet i løpet av millisekunder. Føreren, passasjerene og redningspersonalet er dermed beskyttet mot elektriske støt.


Kollisjonstestene har også vist at batteripakken, med sin skjermede plassering under gulvet, ikke blir ødelagt tross karosserideformasjoner.


ŠKODA STØTTER OPPLÆRING AV REDNINGSPERSONELL

Dersom det skulle oppstå en brann – tross alle sikkerhetstiltakene – er prosedyrene for brannslukking annerledes for en elbil enn en bil med forbrenningsmotor. Brannkorps får derfor en spesiell opplæring i dette.


ŠKODA AUTO støtter slike opplæringstiltak, og gir spesifikk informasjon til redningsarbeidet, inkludert datablad som er til hjelp ved håndteringen av ødelagte elbiler.


Brannkorps kan for eksempel kontrollere statusen til et høyvoltsbatteri med et termisk kamera, og om nødvendig kjøle det ned. Det vil hindre at en brann oppstår. Siden batteribranner noen ganger kan oppstå med forsinkelse, eller blusse opp igjen, blir skadede elbiler parkert på separate områder, eller i et vannbad, til faren for en batteribrann eller selvantennelse er eliminert.


ENYAQ iV

Vår store elektriske familie-SUV med rekkevidde inntil 528km