Dette er et tilleggsvindu til hovedsiden.

Performance

• Dynamisk understellsregulering Plus (DCC Plus)

• Valg av kjøremodus

• Progressiv styring