Mer reelle forbruks- og CO2-verdier.

WLTP

HVEM INNFØRER WLTP?

Forklaring til kartet:

Grønn - EU (28 land)
Lys grå – 4 andre europeiske land (Sveits, Liechtenstein, Norge, Island)
Sort - Kandidatland: Tyrkia (WLTP gjelder for importerte biler; NEDC gjelder for lokalproduserte biler), Israel og fjerne EU-regioner (fortsatt uklart): Réunion, Martinique, Guadeloupe, Fransk Guyana, St. Martin, Mayotte
Mørk grå - Delvis implementering (planlagt): Sør-Korea, Japan (WLTP uten “ekstra høy” testsyklusfase), India, Kina (kun CO2-utslipp, NEDC brukes for forbruksverdier)

DETALJER

WLTP krever høyere testmasse for kjøretøyer (15 % av kjøretøyets maksimale nyttelast).

TIDSLINJE


WLTP-tidslinje m27  1120x441