Dette er et tilleggsvindu til hovedsiden.

UTVIDET ANSVAR

Utvidet produsentansvar

Vi slutter ikke å ta vare på og bry oss om miljøet idet en bil forlater fabrikken. Vi er ikke bare opptatt av kvalitet, drivstofføkonomi, sikkerhet og brukskomfort, vi er like grundige når det gjelder bilens miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer utvikling, produksjon, bruk og kassering (fra vugge til grav).

Vi må sikre at bilvraket og delene håndteres på en miljøvennlig måte og ikke blir liggende i naturen, der skadelige stoffer (for eksempel olje) kan lekke ut og skade miljøet. Bilen og materialene den består av, kan brukes til å lage nye produkter og inngå i en såkalt sirkulær økonomi. Dette gir ikke bare økonomiske besparelser, men gjør oss også mindre avhengig av nye råvarer. I tillegg reduserer det de negative miljøeffektene av bilindustrien.

Kassering av biler og bilkomponenter – hvordan går jeg fram?

Hvis du ønsker å kvitte deg med den gamle, slitne bilen din og samtidig vil gjøre ditt for miljøet, bør du benytte deg av vrakpantordningen. Dette garanterer miljøvennlig gjenvinning av bilen og gir deg noen kroner ekstra inn på kontoen.

Andre uttjente komponenter, som bildekk, elektronisk utstyr og batterier kan leveres til ŠKODA AUTO for gjenvinning. Autoriserte forhandlere kan ta disse komponentene i retur eller fortelle deg hvor du kan levere dem inn kostnadsfritt.

ŠKODA AUTO bryr seg om hvordan deler som skiftes ut ved reparasjoner, returnerte deler og uttjente biler blir håndtert. Når vi skal finne nye samarbeidspartnere for avfallshåndtering, foretrekker vi derfor virksomheter som kan sikre størst mulig grad av gjenbruk av alle materialer (avfall og sekundære råmaterialer). Resultatet er at bare en brøkdel av avfallet fra bilene våre havner på avfallsdeponier.

Resirkulering

Alle ŠKODA AUTO-modeller er sertifisert i henhold til direktiv 2005/64/EF, som inneholder krav til materialer, merking av deler og resirkuleringsandel. Det betyr at størstedelen av materialene i bilene kan resirkuleres (minst 85 % av bilens vekt) eller energigjenvinnes (10 %). Under 5 % av bilens vekt kan ikke gjenvinnes med dagens resirkuleringsteknologi og havner på avfallsdeponier.

Hva menes egentlig med resirkulering?

Resirkulering vil si å gjenbruke avfall som har en restverdi, og som det ville vært synd å kaste. I produksjonsprosessen bruker vi «primærressurser», som råolje, treverk og jernmalm. Avfall som behandles på riktig måte, kan gjenbrukes og helt eller delvis erstatte disse primærressursene. Denne tilnærmingen påvirker miljøet positivt, både direkte og indirekte. For eksempel kan vi spare nesten 95 % energi ved å resirkulere og deretter gjenbruke aluminiumsdeler i stedet for å bruke aluminium produsert av primærressursen, det vil si bauxitt. Det er grunnen til at andelen materialer som gjenbrukes, er et svært viktig kriterium når vi velger selskaper som skal hente og håndtere avfall for oss, enten dette stammer fra servicepartnerne våre eller fra produksjonsprosessen.

I tillegg tar de autoriserte ŠKODA-verkstedene imot bildekk som en del av merkets returordning. Inntil for kort tid siden ble ofte utslitte dekk brukt som brensel i sementfabrikker. Vi har imidlertid klart å finne en samarbeidspartner som ikke bare resirkulerer dekkene, men gjenbruker inntil 100 % av de resirkulerte materialene.

Har du lagt merke til at det ofte er en slags gummimatte på bakken på lekeplasser for barn? Har du lurt på hvorfor trikken ikke bråker mer når den kjører gjennom byen? Har du noen gang kjørt bil på en vei med dekke av asfaltgummi? Da har du sannsynligvis vært i kontakt med et produkt fremstilt av avfall som har fått nytt liv takket være ŠKODA.