Dette er et tilleggsvindu til hovedsiden.
«Over the air»-oppdatering (OTA)

Begrensninger

Tilkobling

«Over the air»-oppdateringer sendes til bilen via Škoda Connects tjeneste for online-systemoppdateringer. OTA-oppdateringen kan bare leveres til bilen hvis:

• det er valgt en hovedbruker for bilen (slik at hovedbrukeren kan se bilen i MyŠkoda)
• online-modus er slått på i personverninnstillingene (Meny -> Brukere -> Innstillinger)

Låsing

Bilen kan ikke kjøres.

Du må gå ut av bilen og låse den for at installasjonen skal kunne starte:

• Hvis du ikke låser bilen innen ti minutter etter at du trykker på Installer-knappen, vil ikke oppdateringen bli installert.
• Hvis du låser opp bilen igjen, må du låse den innen to minutter for at oppdateringen skal installeres. Det samme gjelder hvis bilen låses opp automatisk fordi den registrerer nøkkelen (hvis denne funksjonen er aktivert).

Bilen kan ikke låses / låses opp med KESSY. Fjernkontrollen kan brukes gjennom hele prosessen.

SAFE-funksjonen aktiveres ikke (dørene kan fortsatt åpnes fra innsiden).

Komfortåpning deaktiveres (sentrallåsen låses opp, men vinduene holdes lukket).

Coming/Leaving Home aktiveres ikke (lysene tennes ikke).

Alarmen deaktiveres, og LED-pærene på dørene blinker (til styreenheten er oppdatert).

Lading

Installer-knappen er ikke tilgjengelig under lading.

Lading kan ikke startes mens oppdateringen installeres.

Hvis bilen er koblet til en vegglader, starter ladingen automatisk etter at programvareoppdateringen er fullført.

Hvis bilen er koblet til en offentlig ladestasjon med autentisering, vil ikke ladingen starte automatisk etter at programvareoppdateringen er fullført.