VINN EN CITIGO E IV - KONKURRANSEREGLER

1. Begreper:
a. Deltaker: Personer registrert for reservasjon av CITIGOe iV på www.butikk.skoda.no med navn, e-post og mobilnummer.
b. Arrangør: Harald A Møller AS, Frysjaveien 31, 0883 Oslo (org. nr. 943 733 988)


2. Betingelser for å delta i konkurransen:
a. Deltakeren må ha fylt 18 år
b. Deltakeren må være bosatt i Norge
c. E-postadressen og mobilnummeret registrert på skoda.no må tilhøre Deltakeren
d. Deltageren må: (1) reservere en ŠKODA CITIGOe iV, (2) inngå kjøpekontrakt for bilen og (3) fått CITIGOe iV utlevert for å ha mulighet til å vinne.
e. Deltaker samtykker til å motta markedsføring fra Arrangøren og at gitte personopplysninger kan lagres, utleveres og brukes til dette formålet.
f. Ansatte med familier i Møller Mobility Group, ŠKODA-forhandlere, Try AS og Apt AS kan ikke delta i konkurransen.


3. Konkurransepremisser:
Som del av markedsføringen av ŠKODA CITIGOe iV ønsker Arrangøren å trekke en vinner som får refundert sine utgifter med bilkjøp blant de første 1.000 Deltakere som gjennomfører følgende 3-steg i sitt bilkjøp: (1) reserverer, (2) inngår kjøpekontrakt, og (3) får nye CITIGOe IV utlevert fra forhandler.

Deltakerne må registrere seg på reservasjonsplattformen for CITIGOe IV som finnes på www.butikk.skoda.no med navn, e-post og mobilnummer for å delta i konkurransen.

Alle som (1) reserverer, (2) inngår kjøpekontrakt, og (3) får nye CITIGOe IV utlevert fra forhandler blir automatisk med i trekningen.

Reservasjonsplattformen lukkes når antall reservasjoner når 1.000.

Deltakerne har like vinnersjanser, opptil 1:1000, med mindre de velger å reservere, inngå kontrakter og få utlevert flere CITIGOe iV.


4. Premien:
Vinneren får tilbakebetalt kontraktsbeløpet på sin nye ŠKODA CITIGOe iV, og mottar premien vederlagsfritt.

(Gevinsten vil være skattepliktig og vinneren må selv innrapportere til Skatteetaten, samt betale den skatt som påløper. Arrangøren dekker imidlertid registreringsavgift og andre direkte avgifter.)

Deltakeren som vinner bilen må samtykke til innen rimelige grenser å stille opp i reklamesammenheng for Arrangøren.


5. Kampanjeperiode:
Kampanjen starter 5. juni 2019 og varer til 29. september 2019 eller når 1.000 reservasjoner er oppnådd. Perioden med reservasjon utgjør det første av i alt tre kvalifiseringssteg.


6. Kåring av vinneren:
Vinneren blir publisert på skoda.no og våre facebook-sider: https://www.facebook.com/Skodanorge. Før publisering vil vinneren bli informert direkte.


7. Publisering av vinner:
Det er 20 års aldersgrense for deltakelse på denne konkurransen.


ØVRIGE FORHOLD:

9. Peronopplysninger
For å administrere konkurransen har Arrangøren behov for følgende personopplysninger: (i) For- og etternavn, (ii) e-postadresse og (iii) mobilnummer.

Ovennevnte personopplysninger vil bli lagret av Arrangøren, og brukt til å administrere konkurransen, og til markedsføring overfor Deltakere i oppfølgingen av konkurransen. Opplysningene vil bli slettet når dette er gjennomført. Personopplysningene vil bli gjort tilgjengelige for Arrangørens samarbeidspartnere som gjennomfører konkurransen og markedsføringen.

Ved feil på Arrangørens server vil konkurransen kunne stoppes. Når feilen er rettet vil konkurransen fortsette fra nedtellingstidspunktet feilen oppstod, dersom dette er mulig.

Deltakerne kan ikke fremme erstatningskrav mot Arrangøren med mindre Arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.